• Informacja
     • Informacja

     • 29 września nasza szkoła po raz pierwszy obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day - ESSD). To wielkie święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet z Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W 2022 roku w wydarzeniu wzięło udział aż 41 krajów z całego świata, a już 29 września nasza placówka stanie się częścią tej międzynarodowej inicjatywy! Ideą ESSD jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, dlatego w ostatni piątek września zarządzamy wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI (Active Lessons Plan), który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy. Już niedługo podzielimy się relacją z tego wydarzenia! #ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023 #BeActive #edukacjawruchu #AKiL @Fundacja V4Sport @Akademia Krokieta i Lamy

    • Apel 17 września
     • Apel 17 września

     • Wrzesień jest miesiącem bolesnych rocznic w polskiej historii. Tradycją naszej Szkoły jest ich przypominanie. W poniedziałek po 17 września  uczniowie z koła artystycznego upamiętnili, podczas krótkiego apelu, napaść Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę – efekt zdradzieckiego paktu Ribbentrop – Mołotow , który rozpoczął czas dwóch okupacji na ziemiach polskich. Apel został upamiętniony na zdjęciach dzięki sprzętowi z Programu „Laboratoria Przyszłości”. 

      Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie

      #LaboratoriaPrzysłości #LaboroatoriaPrzyszlosci

       

    • Sprzątanie świata.
     • Sprzątanie świata.

     • Sprzątanie świata – to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  im,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

      15 września przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaopatrzeni w gumowe rękawiczki , kolorowe worki oraz kamizelki odblaskowe po raz  kolejny uczestniczyli w tej akcji. Sprzątali tereny wokół szkoły oraz najbliższą okolicę.  Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

      Tego typu przedsięwzięcia mają na celu kształtowanie proekologicznych nawyków wśród najmłodszych, a także uświadamiania uczniów o niebezpieczeństwach wynikających z zanieczyszczeń zauważalnych w środowisku, w którym żyjemy. Dziękujemy nauczycielom i uczniom za chęć uczestnictwa w akcji. 

    • LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
     • LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

     • 8 września 2023 r. w Szkole Podstawowej w Woli Kalinowskiej odbył się po raz kolejny szkolny finał ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Powieść niełatwa, z historycznym wątkiem powstania styczniowego. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w akcji i zachęceni do różnych aktywności, by przybliżyć im treść lektury, losy bohaterów i dzieje Polaków pod zaborami. Przygotowywali się indywidualnie i w zespołach klasowych, by w piątek 8 września zabłysnąć na szkolnej scenie albo czytając fragment powieści „Nad Niemnem”, albo wystąpić w żywym obrazie , którego wzorcem były rysunki z cyklu „Polonia” Artura Grottgera.

      Dzięki sprzętowi otrzymanemu w programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI organizacja Narodowego Czytania przyjęła formę godną XXI wieku. Klasa 5 na lekcji języka polskiego nakręciła film historyczny dotyczący wybuchu powstania styczniowego, które jest ważnym wątkiem powieści Elizy Orzeszkowej. Igor z klasy 7 zmontował materiał nadając artystyczny kształt dziełu. W piątek 8 września finał pięknie wybrzmiał, dzięki sprzętowi, którego obsługa nie stanowi już żadnego problemu dla uczniów profesjonalnie obsługujących nagłośnienie, które wspomogło uczniów w prezentacji fragmentów powieści „Nad Niemnem” .

      Efekty ich pracy przygotowanej pod opieką nauczycieli i rodziców można podziwiać na zdjęciach i filmie, które także są autorstwa uczniów korzystających ze sprzętu, jaki Szkoła pozyskała w programie Laboratoria Przyszłości.

      Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie
      #LaboratoriaPrzysłości #LaboroatoriaPrzyszlosci

       

    • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

     • Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy programem artystycznym" Wracamy do szkoły". Program ten przygotowali nasi uczniowie. Wszystkich zebranych na sali gimnastycznej powitała Pani Dyrektor.