• Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://wolakalinowskaszkolaischronisko.edu.pl/

    

   Data publikacji strony internetowej: 31.12.2008r. 

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.05.2022r. 

   Stan dostępności cyfrowej

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   Niedostępne elementy i treści:

   • W umieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

   • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

   • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

   Ułatwienia na stronie:

   • Zmiana kontrastu

   • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

   • Mapa strony

   • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Data sporządzenia deklaracji: 03.02.2021r.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.05.2022r.

   Skróty klawiaturowe
   Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
   Zgłoś to mailowo: spwk@interia.pl

   W zgłoszeniu podaj:

   • swoje imię i nazwisko,

   • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

   • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

   • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

    

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

   Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

   Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

   Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

   Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać