• Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej

     •  

      ZARZĄDZENIE Nr 13/2023

      Wójta Gminy Sułoszowa

      z dnia 28 marca 2023 r.

       

      w sprawie: ogłoszenia  konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1  w Sułoszowej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.

      Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
       (t. j.  Dz. U. z 2023 poz.40), art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1428) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym  przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U
      z 2021 r.po.1449) zarządzam, co  następuje:

      § 1

      Ogłaszam konkursy na stanowiska Dyrektorów:

      1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  w Sułoszowej ul. Szkolna 9,
       32-045 Sułoszowa.
      2. Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej ul. Szkolna 12, 
       32-045 Sułoszowa.

      § 2

       Treść ogłoszenia o konkursach stanowi  Załącznik  do niniejszego zarządzenia.

      § 3

      Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się :
      1. w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sułoszowa;
      2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa;
      3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139;
      4. na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa;
      5. na  stronie internetowej  Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej;
      6. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie.
       

       

      § 4

      Konkurs przeprowadzą komisje powołane przez Wójta Gminy Sułoszowa odrębnym zarządzeniem.

      § 5

      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

      § 6

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    • Powitanie wiosny
     • Powitanie wiosny

     • Z okazji pierwszego dnia wiosny został zorganizowany konkurs na strój postaci z lektury. Tego dnia     w szkole było wesoło i kolorowo, a stroje postaci z książek dały wyraz dziecięcej pomysłowości i wyobraźni. Uczniowie wykonali (samodzielnie lub z pomocą rodziców) strój przedstawiający postać z lektury według własnego pomysłu i przyszli tego dnia do szkoły w przebraniu. W konkursie wzięło udział większość uczniów. Najmłodsi uczestnicy przedstawili postacie z baśni i bajek. Starsi wcielili się w postacie z lektur szkolnych. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się podczas pokazu na sali gimnastycznej. Prezentacja odbyła się przy użyciu nowego sprzętu nagłaśniającego (mikrofon, głośniki, mikser) zakupionemu w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości'. Było mnóstwo uśmiechów i dobrej zabawy. Następnie wszyscy udali się na wiosenny spacer po najbliższej okolicy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspólną zabawę.

       Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie

      #LaboratoriaPrzysłości #LaboroatoriaPrzyszlosci

       

    • Dzień Kolorowej Skarpetki.
     • Dzień Kolorowej Skarpetki.

     • 21 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Dzieci oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne założyli dwie różne, niepasujące do siebie pary skarpetek. W klasach wychowawcy przeprowadzili pogadanki podejmujące tematykę tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób dotkniętych Zespołem Downa. Natomiast w przedszkolu wychowawczyni przeczytała dzieciom ciekawą bajkę na temat Zespołu Downa pt. ”Tajemnica znikających ciasteczek”. Dzieci wykonywały prace plastyczne – skarpety, które ozdobiły korytarz - na znak jedności z dziećmi z ZD. Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International. Ma ono na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa. Data obchodów jest symboliczna, gdyż przypada ona na 21. dzień 3. miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy trzeci chromosom w 21. parze powoduje występowanie tej wady genetycznej.

    • Jaka pogoda jest w marcu? / Gdzie ubiera się Pani Wiosna? / Z czego to jest zrobione?
     • Jaka pogoda jest w marcu? / Gdzie ubiera się Pani Wiosna? / Z czego to jest zrobione?

     • W minionych tygodniach przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę w tematykach:

      − jaka pogoda jest charakterystyczna dla marca,
      − jak należy się ubrać, wybierając się na wczesnowiosenny spacer lub wycieczkę,
      − jakie są przysłowia o marcowej pogodzie,
      − jakie są cztery żywioły przyrody i jakie zagrożenia mogą powodować,
      − jak założyć hodowlę roślin na parapecie,
      − co potrzebne jest roślinom, aby mogły rosnąć,
      − jakie są oznaki wiosny,
      − jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie,
      − jak zbudowany jest tulipan,
      − jakich narzędzi używa się najczęściej do prac w ogrodzie,
      − jakie ptaki wracają do nas wiosną,
      − jak brzmią głosy najbardziej znanych ptaków,
      − jakie są pierwsze wiosenne kwiaty,
      − z czego są zrobione wybrane produkty, np.: dzbanek, chleb, ser biały, sweter oraz papier i jakie są ich etapy produkcji,
      − co można stworzyć z gliny,
      − jak wygląda proces powstawania chleba,
      − jak z mleka zrobić ser biały,
      − z czego robi się swetry,
      − jak samodzielnie stworzyć papier,
      − jakie czynności wykonują ludzie pracujący w wybranych zawodach, np.: garncarz, rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca, drwal.

      "Od ziarenka do bochenka" -  przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat powstawania chleba, od ziarenka się zaczyna... oraz jak wyglądają kolejne jego etapy, kto przyczynia się do tego, że mamy chleb, jak nazywają się te zawody, gdzie kupujemy chleb?. Dzieci miały możliwość zapoznania się z ziarnami zbóż m.in.: pszenica, kukurydza. Po prezentacji i omówieniu nastąpiła część najciekawsza, czyli zabawa sensoryczna ziarnami zbóż oraz mąką. Zabaw nie było końca. „Pieczemy chleb!” – przygotowanie chleba do wypieku. Nauczycielka przygotowała produkty potrzebne do wypieku chleba. Dzieci po dokładnym umyciu rąk, dodawały stopniowo składniki, posypywały ziarnami. Kolejno ciasto zostało odłożone do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Gdy wyrosło zostało upieczone. 

      "W pracowni ceramicznej" – przedszkolaki wykonały naczynia ceramiczne. Nauczycielka wytłumaczyła dzieciom sposób wykonania pracy, a następnie rozdała potrzebne narzędzia. Wszystkie dzieci w skupieniu zabrały się do pracy i "wyczarowały"  z modeliny przepiękne naczynia, które w dniu następnym po wyschnięciu pięknie pomalowały. Dzięki tego rodzaju zajęciom, dzieci miały okazję poznać nowe techniki plastyczne, rozwinąć swoje zdolności manualne, a także doskonalić umiejętność skupienia uwagi.

      "Od mleka do sera" –  przedszkolaki zdobyły informacje na temat pochodzenia i zastosowania mleka, poznały proces powstawania sera oraz ciekawostki na temat właściwości odżywczych produktów mlecznych. Potrafią już rozpoznać i nazwać produkty, które otrzymuje się z mleka.

      "Wełniana owieczka" – dzieci obejrzały film o strzyżeniu owiec i powstawaniu wełny. Nauczycielka przedstawiła prezentację multimedialną na temat właściwości wełny. Powstała "wełniana pajęczyna" - dzieci miały możliwość za pomocą zmysłów - wzroku i dotyku zbadać jaka ona jest i co możemy z niej zrobić. 

      "Jak powstaje papier" - dzieci wiedzą, że aby wytworzyć papier potrzebne jest do tego drewno, które trzeba ściąć. A my musimy o tym pamiętać i nie niszczyć papieru, m.in. kartek, które służą nam do rysowania. Zużyty papier, makulaturę, należy gromadzić, gdyż może on być ponownie przetworzony na papier. W ten sposób chronimy drzewa.

      Masa papierowa – recykling papieru. Przedszkolaki wykonały własne kartki papieru. Na początku dzieci podarły papier na drobne kawałki i wrzuciły do miski. Nauczycielka zalała masę wodą, po pewnym czasie masę zmiksowała i wspólnie z dziećmi rozłożyliśmy na desce do wyschnięcia. Po wyschnięciu przedszkolaki namalowały na własnoręcznie stworzonych kartkach piękne obrazki.

    • Dzień Kobiet
     • Dzień Kobiet

     • 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten wyjątkowy dzień wszystkie małe i te większe kobiety zostały powitane pięknymi życzeniami, kwiatami oraz słodyczami. W klasach i na szkolnych korytarzach czuć było wyjątkową atmosferę. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy składali życzenia swoim koleżankom, Pani Dyrektor, Wychowawczyniom, Paniom nauczycielkom, Paniom z obsługi. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez cały dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentlemani, byli przemili, uczynni i sympatyczni.

    • Konkurs Biblijny
     • Konkurs Biblijny

     • 9 marca w Szkole Podstawowej w Przegini odbył się Etap Dekanalny XVIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIII Antonina Pieszczek i Piotr Wawro. Gratulacje dla Antoniny, która zdobyła III miejsce w trudnym konkursie wymagającym dokładnej  znajomości fragmentów Pisma Świętego.

    • Apel z o okazji ,,Dnia Żołnierzy Wyklętych"
     • Apel z o okazji ,,Dnia Żołnierzy Wyklętych"

     • W marcu uczniowie z Samorządu i koła artystycznego  przypominają kolegom o powojennej historii polskiej, kiedy mimo skończonej wojny, wielu Polaków nie złożyło broni, wierząc, że odzyskają prawdziwie wolną Polskę. Za swój opór przeciwko komunistycznej władzy tracili nie tylko życie, ale i prawo do godnego pochówku. Do dziś rodziny wielu żołnierzy wyklętych nie może zapalić świeczki na grobie ojców, dziadków, gdyż nieznane są miejsca ukrycia ich ciał. To właśnie tym niezłomnym żołnierzom marzącym o prawdziwie wolnej Polsce był poświęcony ten apel.